Nettleien i tidligere Nordkraft Nett og Hålogaland Kraft Nett var relativt lik før fusjonen. Økning i 2022 skyldes i all hovedsak kostnad fra overliggende nett (Statnett).