På generell basis betaler den enkelte kunden anleggsbidrag i de tilfellene man har behov for mer effekt enn det som er tilgjengelig i nettet. Dette gjelder også kraftproduksjon, og dermed vindkraft.