Hvor høy effekttoppen blir, avhenger av varigheten på strømbruddet.  Dersom varmtvannstanke og andre varmekilder har vært uten strøm over lang tid, kan dette slå ut i en høy effekttopp. Dette er en av årsakene til at vi nå velger å se på snittet av de tre høyeste timesmax i en mnd, som grunnlag for fastsettelse av fastbeløp.