Som nevnt i presentasjon og i svar til flere, så har vi valgt å gå over til å bruke snittet av de tre høyeste timene i måneden, fordelt over tre ulike døgn.