Nettleien består av både energiledd og fastbeløp. Det betyr at forbruk også har betydning for den totale nettleiekostnaden. Eksempelvis, forbruk på 2000 kWh, og max timesforbruk på 7,9 kW, vil gi en nettlekostnad pr mnd på kr 831. Dersom du går opp et effekttrinn til 8,1 kW, vil det medføre ei økning på 60 kr. Dersom vi øker forbruk til 3000 kW og max timesforbruk er 7,9 kW, betyr det ei økning på 172 kr.