Besvart gjennom presentasjon. Se for øvrig NVE sine sider her for mer informasjon om regulering.