Utfordringen med dette er at man kan få veldig høy belastning på strømnettet i enkelte områder dersom mange forsøker å lade samtidig med høy effekt.