Tallene for 2021 er ikke klare enda, men vi kommer tilbake til dette og publiserer svar på hjemmesiden.