Fritidsboliger og husholdning har samme nettleie. Modellen er basert på høyeste målte timesforbruk/timesmax, og da blir fastbeløpet fastsatt etter det. De månedene dere ikke bruker hytta og ingen uttak skjer, vil dere betale minstesats for fastbeløp. Her blir det riktig å se på den totale nettleien pr år.