En timesverdi er forbruket i løpet av 1 time. Ved månedens slutt brukes høyeste målte timesverdi i inneværende måned til beregning av fastbeløp. Viser til følgende eksempel: Vi tar høyde for 8 kW i 2 minutter, deretter 4 kW i 58 minutter, totalt ên time.
8kW/60min x 2min + 4 kW/60 min x 58 min
Dette gir et timesforbruk på 4,12kWh med påfølgende fastbeløp på kr 450,- i mnd.