Det er gjort en skjønnsmessig vurdering basert på hvilke kunder som ikke har AMS-måler. De som ikke har AMS-måler blir plassert på nivå 8-10 kW, 570 kr/mnd.