På generelt grunnlag er det sånn at dess flere kunder man kan dele kostnaden på dess lavere vil kostnaden bli for den enkelte kunden. For øvrig kan det nevnes at fra 2022 er nettleien i HLK sitt område endret slik at laveste fastbeløp vil være minimum 3120 kr.