Strømforbruk og nettleie er to separate deler av strømregningen. Strømforbruket er selve bruken av lyspæra, mens nettleien sikrer lys i lyspæra. Derfor vil nettleien kunne være høyere enn strømforbruket.