Oppgradering og nybygg i forbindlese med vindkraftanlegg skal i utgangspunktet dekkes av anleggsbidrag. Noen anlegg har imidliertid blitt bygd ut uten anleggsbidrag og da må kostnadene dekkes av alle kundene i nettet. Vi har ingen slike anlegg i vårt konsesjonsområde.