For utenlandskablene sin del genererer disse flaskehalsinntekter, som bidrar til å redusere kostnadene til Statnett. Dette er kostnader som spres ut i hele landet, så for HLK nett sin del vil utenlandskablene ha liten innvirkning på nettleiekostnaden.