De tre timesmaxene er hentet fra tre forskjellige døgn i samme måned.

Vi tar for oss et eksempel med ei hytte som blir benyttet ei helg i en måned.
Når man kommer til hytta er den ofte kald og man slår på ekstra med strøm for å få opp temperaturen. Dette kan slå ut på en forholdsvis høy timesmax sammenlignet med normalt forbruk, eksempelvis 9 kW (oppvarming jacuzzi, badstu). Når hytta har oppnådd gitt temperatur vil forbruket jevne seg ut. I løpet av lørdag kan det være en timesmax på 3 kW og søndag 2 kW. Den gjeldende timesmaxen denne måneden, vil da bli gjennomsnittet av disse tre verdiene, altså 4,66 kW. Fastleddet i denne måneden vil havne på effekttrinn 4-6 kW som tilsvarer 450 kr i fastbeløp.

Ved å benytte høyeste timesmax slik vi har gjort til nå, ville fastbeløpet bli beregnet etter 9 kW, 570 kr.

Dersom hytta står ubrukt, med kanskje ên eller to panelovner tilkoplet, så er det ca. 1 kW som står på som grunnvarme. Gjeldende timesmax for denne måneden vil da bli 1 kW og havner innenfor effekttrinn 0-2 kW, som gir et fastbeløp på 260 kr.

Beregningen av fastbeløp vil være lik for alle typer anlegg.

Energileddet vil komme i tillegg, altså forbrukt strømmengde.