Dersom varmtvannstank og andre varmekilder har vært uten strøm over lang tid, kan dette slå ut i en høy effekttopp. Hvor høy effekttoppen blir, avhenger av varigheten på strømbruddet. Dette er en av årsakene til at vi nå velger å se på snittet av de tre høyeste timesmax i en mnd, som grunnlag for fastsettelse av fastbeløp. For å se øyeblikksverdien , kan man trykke 6 ganger på knappen til høyre på måleren. For mer info om øyeblikksverdi, se Ny strømmåler.