Modellen er basert på høyeste målte timesforbruk/timesmax hver måned, og da blir fastbeløpet fastsatt etter det. Fra 1. mars gjør vi endring i modellen slik at vi bruker snitt av de tre høyeste timesmaxen. Dette vil sannsyligvis gi en lavere effekttopp for ditt anlegg.