Ja, vi rapporterer både inntekter og kostnader iht. gjeldende regelverk. Vi revideres av revisor og NVE. Informasjon finner man på NVE sine nettsider i tillegg til offentlig regnskap på for eksempel proff.no.