Vi er ikke ferdig å analysere våre tall, men ser at kundene er mer opptatt av hvordan man kan følge med på strømforbruk fra Min Side evt. HAN-port. Andre selskap har gjort analyser som viser at modellen fungerer.