Dette spørsmålet gjelder kompensasjonsordning, som gjelder strømpris og ikke nettleie. Strømprisen i desember 2021 var for øvrig lavere enn grensen som var satt for strømstøtten.