Det er ingen prisdifferensiering mellom dag og natt. Prisen på energileddet er lik gjennom hele døgnet. Hensikten med modellen er å fordel forbruket så jevnt som mulig gjennom døgnet, for å unngå høye timesmaxer. Vi oppfordrer ingen til å bruke husholdningsapparat på natten, med unntak av godkjent elbillader.