Ca. 86 mill. har gått til å styrke egenkapitalen slik at vi kan reinvestere i nettet i de kommende år. Ca. 40 mill. gått til betaling av skatt til fellesskapet, og ca. 49 mill. har gått tilbake til eierne i form av utbytte og konsernbidrag.