Modellen er basert på høyeste målte timesforbruk/timesmax hver måned, og da blir fastbeløpet fastsatt etter det. De månedene dere ikke bruker hytta og ingen uttak skjer, vil dere betale minstesats for fastbeløp. I 2022 innførte vi et ekstra pristrinn for de med lavest uttak, 0-2 kW. Det vil gjøre det billigere i perioden dere ikke bruker hytta. Fra 1.mars går vi over til å bruke gjennomsnittet av de tre høyeste timesmax i løpet av 1 mnd.