Vi gjør generelle vurderinger av modellen løpende, deriblant snitting av topper. Som vi gikk gjennom i presentasjonen i møtet vil vi øke til tre timesmaks i måneden. Dette får virkning fom. mars-faktura.