Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet gjennom nettleien. Dersom vi klarer å utnytte nettet smartere, kan vi redusere behovet for utbygging og dermed holde nettleien lavere.