Prisen på de ulike effekttrinnene (fastledd) vil variere mellom nettselskapene, men flere legger opp til at det vil være rundt 1500 kroner å spare årlig på å tilpasse forbruket til et lavere effekttrinn. Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det altså være penger å spare.