Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå har du større mulighet til å påvirke regningen.  

Nettleien for husholdningskunder består av to deler:  
•    Fastledd – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig  
•    Energileddet – et beløp per kilowattime

Fastleddet bestemmes ut fra gjennomsnittet av de tre timene du har høyest forbruk samtidig (max timesforbruk), målt på ulike døgn.Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere fastledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten.  
Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer). Vi har ikke prisdifferensiering på natt og dag, eller helg. Du betaler samme pris pr kilowattime for forbruket gjennom døgnet.