Innføring av ny nettleie har vært diskutert og planlagt gjennom flere år, hvor ulike forslag fra myndighetene har vært gjennom to høringsrunder. Olje- og energidepartementet tok den endelige beslutningen om å innføre ordningen, med støtte fra nettbransjen. 
I 2021 innførte HLK Nett ny nettariff, eller modell for beregning av nettleie. Bakgrunnen for innføringen var at selskapet ved fusjonen måtte etablere en tariffmodell for det nye selskapet, og vi valgte da en tariff som er i tråd med både gammel og ny forskrift. Tariffen ble det informert om ut via sms, media og på nettsiden vår.
Det er viktig å presisere at Stortinget har utsatt dato for plikt til å innføre modellen, men det er vedtatt at modellen skal innføres.