Tegning, skisse eller kart må vedlegges meldingen og vise hvilken bygning som skal rives.
Hålogaland Kraft Nett AS vurderer hva som må gjøres og sender tiltakshaver et informasjonsbrev innen 30 dager som beskriver den videre saksgangen.

Ta kontakt i god tid ved større rivningsarbeider

Det kan forekomme at Hålogaland Kraft Nett AS har en transformatorstasjon (nettstasjon) inne i, eller i umiddelbar nærhet av bygningen som skal rives. I slike tilfeller må den som er ansvarlige for rivingen kontakte Hålogaland Kraft Nett AS så tidlig som mulig, slik at det er mulig å flytte nettstasjonen før rivingen starter.