Strømavtaler privatkunde

Innkjøpspris

For deg som ønsker å være 100% sikker på at kraftprisen din til enhver tid er markedsriktig. Strømprisen som leveres er HLK Kundes Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timeveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nord Pool Spot per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres samt påslag 5,9 øre/kWh (inkludert kostnader på elsertifikater til staten). Anlegget må befinne seg innenfor Nord-Norge.

Pris pr kWh

44,63 øre/kWh

Dagens Spotpris (NO4) den 16.11.2018

Standard

Standard er en markedsbasert kraftpris for deg som ikke ønsker å bruke tid og krefter på å holde seg oppdatert i kraftmarkedet. Den jobben tar vi! Det er en variabel pris. Anlegget må befinne seg innenfor Nord-Norge.

Pris pr kWh

58,8 øre/kWh


Ny pris på Standard Variabel fra 26.11.2018 blir 53,9 øre/kWh

Fastpris 3 år

For deg som ønsker en stabil og forutsigbar kraftpris over lengre tid. Fast pris pr kWh uansett årstid. Anlegget må befinne seg innenfor Nord-Norge.

Pris pr kWh

40,5 øre/kWh

(Gjelder fra 01.12.2018 til 01.12.2021)

Fastpris 1 år

For deg som ønsker en stabil og forutsigbar kraftpris hele året. Fast pris pr kWh uansett årstid. Anlegget må befinne seg innenfor Nord-Norge.

Pris pr kWh

46,8 øre/kWh

(Gjelder fra 01.12.2018 til 01.12.2019)
Hovedmeny
Få SMS-varsel ved måleravlesning og strømbrudd SMS- varsel
HLK_Kunde
Pb 1057, 9480 Harstad. Rødbergveien 14, 9408 Harstad. Tlf. 77 04 25 00 - hlk@hlk.no
Besøkstid mandag - fredag 09:00 - 15:00. Sentralbord mandag - fredag 08:00 - 15:00
×
Responsive Menu Clicked Image
MENY