Innkjøpspris

For deg som ønsker å være 100% sikker på at kraftprisen din til enhver tid er markedsriktig. Strømprisen som leveres er HLK Kundes Innkjøpspris. Den følger prisvariasjonene i Spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på Spotprisen i området der kraften blir levert, med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres samt påslag 4,4 øre/kWh (inkludert kostnader på elsertifikater til staten). Anlegget må befinne seg innenfor Nord-Norge.

Kraftavtale Privat

Avtaletype

Gjelder også nettleie

Navn (*)

Adresse(*)

Postnr(*)

Poststed(*)

Fødselsdato(*)

Kontakttelefon(*)

E-post (*)

Anleggsopplysninger

Innflyttingsdato*

Målepunkt_id 1 eller målernr. 1

Målepunkt_id 2 eller målernr. 2

Merknad til oss (Max 150 tegn)

Jeg bekrefter med dette at alle opplysninger er korrekt, og har lest og akseptert vilkårene.

Betingelser Innkjøpspris

  1. HLK Kundes Innkjøpspris følger prisvariasjonene i Spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på Spotprisen i området der kraften blir levert, med tilhørende innkjøpskostnader (p.t. 2,2 øre/kWh)
  2. Avtalen om strøm til Innkjøpspris har i tillegg et fast månedsbeløp (p.t. 30,- kr) som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. (p.t 4,4 øre/kWh). Det faste månedsbeløpet og det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel direkte til kunden eksempelvis via info på faktura, e-post, SMS eller på “Min Side” på www.hlk.no. Varsling på “Min Side” må aktivt velges av kunden.
  3. Innkjøpsprisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp.
  4. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.
  5. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater. Les mer på NVE sine sider her
  6. Ellers gjelder øvrige vilkår for kraftlevering til private.
Facebook
Instagram

Hålogaland Kraft | Kunde

Pb 1057, 9480 Harstad
Sentralbord: 77 04 25 00
E-post: hlk@hlk.no

Besøksadresse:
Rødbergveien 14, 9408 Harstad
Se kart [GoogleMaps]

Åpningstider

mandag - fredag 08:00 - 15:00

Personvern | Cookies

Copyright © HLK 2018 - AllRights Reserved