Styret i Hålogaland Kraft as

Finn Håkon Jørstad ble i 2018 valgt som ny styreleder i HLK AS.

Styremedlemmer

Aksjeklasse A (Harstad):
Finn Håkon Jørstad, styreleder (til 2020). Astrid Mathiassen, nestleder (til 2020). Jostein Rasmussen (til 2020). Vara 1: Lena Bratsberg. Vara 2: Tine Hunstad (begge til 2020).

Aksjeklasse B (Skånland/Kvæfjord):
Synnøve Bertheussen med vara Karin Eriksen (til 2022)

Aksjeklasse C (Gratangen/Ibestad):
Eva Ottesen med vara Roy Helge Andreassen (til 2020).

Aksjeklasse D (Tjeldsund/Lødingen):
Liv Kristin Johnsen med vara Kurt Olsen (til  2020)

Ansatterepresentanter (til 2020):

Jostein Fjellvang med vara Hilde M. Hårvik.

Arthur Balteskard med vara Jim Hugo Henriksen.

Generalforsamling

Marianne Bremnes (Harstad Kommune) er leder og Dag Sigurd Brustind (Ibestad Kommune) er nestleder.

Valgkomite

Marianne Bremnes (leder til 2020), Einar Aune og Anita Marthinussen (til 2020) .
Leder av VK velges for 2 år av gangen og går i perioden 2020 til 2022 inn som ordinært medlem av komiteen (dersom ikke gjenvalgt).