Oppdatert 7.januar 2021

Beløp i kr, eks. MVA

   

Tjenester ifm nettleiekontrakt

Påkopling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fjernutkoblet)

1260

Påkobling etter midlertidig stenging hytter/husholdning (fysisk utkoblet)

3650

Påkobling anlegg næring

Medgått tid

Kr/time, montør

795

Kr/time, ingeniør

1260

 

Gebyrer ifm betalingsmislighold

 

Fremmøtekostnad ved stenging pga skyld

1650

Påkopling etter stenging (fysisk gjeninnkobling)

1650

Påkobling etter stenging (fjerninnkobling)

1260

Påkobling etter ordinær arbeidstid (fysisk gjeninnkobling)

6550

Påkobling etter ordinær arbeidstid (fjerninnkobling)

2500

 

Tjenester vedrørende byggestrøm

Til- og frakopling av byggestrøm t.o.m. 125 A

3180

Til- og frakopling av byggestrøm over 125 A

3980

Til- og frakopling av byggestrøm kiosk/trafo/skap

Etter avtale

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 63A, døgnleie

84

Byggestrøm, leie av sentral t.o.m 125A, døgnleie

120

Byggestrøm, leie av andre midlertidige anlegg (Kiosk/trafo/skap)

Etter avtale

Montering av måler i eksternt skap

795

 

Tjenester vedrørende kabelpåvisning

Kabelpåvisning etter gravemelding, faste dager, dagtid

Gratis

Kabelpåvisning etter gravemelding, 2. gang på samme anlegg

2785

Hastepåvisning av kabler, dagtid

2785

Påvisning etter gravemelding utenom ordinær arbeidstid Medgått tid
   

Tjenester vedrørende målepunktet/installasjonen

 
Målerkontroll ønsket av kunden 1590
Utvidet kontroll av måler hos målerlaboratorium På forespørsel
Gebyr for manuell håndtering av målerverdier (Avlesningsgebyr)

1500

Til- og frakobling initiert av kunde (eks skifte av bordkledning etc) 4000