Total strømpris privatkunder

Total strømpris ill

Hva består total strømpris av?

Den består av:

  • Kraftpris (konkurranseutsatt)
  • Nettleie (regulert av myndighetene, betales til det lokale nettselskapet)
  • Avgift (nettselskapene krever inn på vegne av staten. Fremkommer på nettleien)

Fordelingen mellom de tre elementene vil variere noe, avhengig av den gjeldende kraftprisen (som varierer over året dersom du ikke har fastpris), den gjeldende nettleien og forbruksavgiften (som normalt justeres hvert år).

Hvordan er fordelingen mellom de 3 delene?

Dette vil variere, primært fordi kraftprisen endres over året. Med en kraftpris på 40 øre/kWh ser bildet omtrent slik ut (illustrert i bildet til venstre):

Nettleie:   36%

Avgift:       14 %

Kraftpris: 50 %

Husk at avgift til staten (“Forbruksavgift”) faktureres som en del av nettleien. Har du oss som kraftleverandør og får en samlefaktura (kraftpris, avgift og nettleie på en faktura) vil avgiftene fremkomme som en del av nettleien. Du får da (med en kraftpris på 40 øre/kWh) omtrent en 50/50-deling mellom nettleie og kraftpris på fakturaen din.

Hva blir total strømpris?

Under ser du noen 2018-eksempler på totale strømpriser ved ulike kraftpriser (20, 30, 40 og 50 øre/kWh).

Nettleien og forbruksavgiften er den samme uansett kraftpris.

(Alle priser i øre/kWh)

Kraftpris    Nettleie    Forbruksavgift    Total strømpris

20                   18,30            16,58                          54,88
30                   18,30            16,58                          64,88
40                   18,30            16,58                          74,88
50                   18,30            16,58                          84,88

Hva blir total kostnad?

I 2018 har nettleie for privat husholdning har også et fastbeløp på kr 2000 pr/år. Hva dette utgjør pr. kWh vil variere, avhengig av forbruket ditt. Under har vi tatt utgangspunkt i en total strømpris på 74,88 øre/kWh (kraftpris 40 øre/kWh, se eks. over) og fordelt fastbeløpet pr. kWh på tre årlige forbrukseksempler:

Strømpris*    Årsforbruk      Fastbeløp**    Tot. strømpris*    Årskostnad

74,88                  20.000 kWh        10,00*                  84,88                        16.976 kr
74,88                  30.000 kWh        6,67*                     81,55                         24.465 kr
74,88                  40.000 kWh        5,00*                    79,88                         31.952 kr

(* øre/kWh)

(** 2000 kroner delt på årsforbruk = øre/kWh. Eks. årsforbruk 20.000 kWh: 2000/20.000 = 0,100 kr, dvs. 10,00 øre/kWh)